Home
Informatie
Gastenboek
Links
Nieuws & Info
Nu ook in het Nederlands
CEASE-THERAPIE
Een andere benadering van Autisme, AD(H)D, leer- en gedragsproblemen
In het afgelopen decennium is het aantal kinderen met leer- en gedragsstoornissen zoals dyslexie, faalangst en AD(H)D schrikbarend toegenomen. Ook autisme is enorm toegenomen. Hoewel klassiek autisme, PDD-NOS, het syndroom van Asperger vallen onder autisme spectrum stoornissen (ASS) en als ongeneeslijk en genetisch bepaald te boek staan, heeft arts en homeopaat Tinus Smits ontdekt dat deze niet ongeneeslijk hoeven te zijn. Vaak gaat het om een 'stapelingsziekte' waarbij omgevingsfactoren en lichaamsvreemde stoffen zoals medicatie, vaccinaties en chemische stoffen een rol spelen.

Ontstaan van de CEASE-therapie

Tinus Smits heeft zijn leven als arts en homeopaat vooral gewijd aan het genezen van chronische ziekten bij kinderen. Vanaf 1980 is hij een verband gaan zien tussen het vaccineren en het toenemend aantal chronische klachten dat zich bij kinderen voordeed. (Het Post Vaccinaal Syndroom).
Omdat er aanvankelijk, na de door hem ontwikkelde behandeling, nog klachten overbleven die niet aan de vaccinaties konden worden toegeschreven, is Tinus Smits verder gaan zoeken. In de ruim 25 jaar die hij aan zijn onderzoek besteed heeft, kwam hij er achter dat er nog meer stoffen een rol spelen bij de verstoring van de gezondheid van het kind.
Hierbij gaat het niet alleen om de door de moeder gebruikte (zelf)medicatie tijdens de zwangerschap, maar ook om de medicatie die zowel vader als moeder in het verleden hebben gebruikt en allerlei chemische of toxische stoffen waar het kind vanaf de conceptie mee in aanraking is gekomen.
Deze lichaamsvreemde stoffen zorgen als het ware voor een 'stapeling' bij het kind die het immuunsysteem ondermijnt en de gezondheid chronisch verstoort.

Homeopatisch ontstoren (isotherapie)

Lichaamsvreemde stoffen kunnen, net als een trauma, ons immuunsysteem en onze levenskracht verstoren. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor. Door dan de homeopatische variant van de verstorende factor (vaccin, medicijn, toxische stof) aan het kind toe te dienen, wordt deze verstoring opgeheven en komt het kind weer in zijn 'normale' doen. Deze techniek wordt -als zijtak van de homeopatie- ook wel isotherapie genoemd, waarbij het 'gelijke met het gelijke' wordt behandeld. Met andere woorden : de stof die de verstoring heeft veroorzaakt, kan deze ook weer oplossen.
Welke stoffen er in het spel zijn wordt uitgemaakt aan de hand van een uitgebreide checklist met stoffen, waarvan inmiddels bekend is dat zij kunnen bijdragen aan het ontstaan van autisme en gedragsstoornissen.

Cease Therapeuten

De CEASE-therapie wordt toegepast door ervaren homeopaten, verspreid over het hele land en herkenbaar aan de CEASE-certificering.
In Nederland zijn meer dan 80 artsen en homeopaten door Timus Smits opgeleid tot CEASE-behandelaar. Ze worden voortdurend bijgeschoold, zodat de kwaliteit van de therapie gewaarborgd is en nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingen met elkaar gedeeld worden.
In heel Nederland vindt u deze therapeuten, ook bij u in de buurt.
De CEASE-therapie valt onder de noemer 'homeopatie' en daarom ook onder de vergoeding van de ziektekostenverzekering voor alternatieve geneeswijzen.


Voor meer informatie :


www.cease-therapie.nl


Op 15 maart 2010 verscheen het boek "Autism, beyond despair", van Tinus Smits waarin de therapie uitgebreid wordt beschreven. Het boek is vanaf nu ook in het Nederlands verkrijgbaar.